Privat hemsjukvård med hembesök. Rådgivning, hembesök, sjukvård och assistans. Din sköterska på väg Inga-Lill Wester
HEM        NYHETER / MEDIA        TJÄNSTER        BOKA TID        INGA-LILL WESTER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRYGGHET · TILLIT · TILLGÄNGLIGHET
DIN SKÖTERSKA PÅ VÄG erbjuder kunden/patienten, både barn/vuxna unik privat hemsjukvård och hemvård. Hembesök är en självklarhet. Vid hembesöket görs bedömning, undersökning, behandling av skador, suturtagningar och omläggningar m.m. som inte kräver en läkares medverkan. Råd ges vid enklare sjukdomstillstånd och rekommendation till vilken vårdnivå som är lämplig i varje enskilt fall om man är osäker.

Verksamheten utgår från kraven som finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
För att främja hög patientsäkerhet och vårdens kvalitet ska arbete ske systematiskt enligt patientsäkerhetslagen (2010: 659). Vid omsorgstjänster gäller RUT-avdrag enligt Skatteverket 2013:4.

DIN SKÖTERSKA PÅ VÄG erbjuder även vårdplaneringsassistans och andra omsorgs-
tjänster med RUT-avdrag, exempelvis besök på vårdcentral/sjukhus, apoteksärenden och coachsamtal. Kontinuitet där bemötandet är tryggt och flexibelt med empati är en självklarhet.

Trygghet, Tillit och Tillgänglighet ger en personcentrerad vård och stöd utifrån ett helhetsperspektiv. En stark flexibilitet med flera unika lösningar med hembesök, hemvård och rådgivning ger stor tillgänglighet och därmed minskad väntan för dig och en avlastning för bl.a. Akutmottagningar. Hjälp och vägledning med friskvård för dig är ytterligare en möjlighet.

Om behov föreligger finns möjlighet för Din sköterska på väg att konsultera leg.läkare och leg. socionom. Det långsiktiga målet är att skapa ett stort mervärde för alla, både kunden och närstående. Med kontinuitet skapas trygghet och välinformerade kunder.

"Att Inga-Lill kunde ta mina stygn hemma var praktiskt, snabbt och enkelt"


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Ulrika Ahlqvist